Nguyễn Kim Hương [ Chuyên khoa: Da liễu ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Da liễu
Địa chỉ: 72 Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]