Nguyễn Anh Tiến [ Chuyên khoa: Lao & Bệnh phổi ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Lao & Bệnh phổi
Địa chỉ: 14/2/34 Trương Công Định, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]