Huỳnh Đức Long [ Chuyên khoa: X-Quang ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: X-Quang
Địa chỉ: 58 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]