Hứa Thị Trong [ Chuyên khoa: Y học dân tộc ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Y học dân tộc
Địa chỉ: 204A Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]