Đồng Nữ Kim Hoàng [ Chuyên khoa: Nội nhi ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Nội nhi
Địa chỉ: 76C Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]