Đỗ Xuân Thắng [ Chuyên khoa: Giải phẫu thẩm mỹ ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Giải phẫu thẩm mỹ
Địa chỉ: 32C Thủ Khoa Huân, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]