Bùi Thị Thu Hương [ Chuyên khoa: Nội thần kinh ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Nội thần kinh
Địa chỉ: 10A hẻm C7 Hòang Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]