Lượt xem: 6060
Chuyên mục: General

Chúng tôi cung cấp các công cụ hổ trợ trực tuyến cho cộng đồng, bao gồm:

Lưu trữ Hồ sơ bệnh án trực tuyến:

  • Bệnh lý, triệu chứng
  • Xét nghiệm
  • Toa thuốc
  • Export file PDF để có thể mang khi khám bệnh
Lượt xem: 6060
Chuyên mục: General

Lượt xem: 11065
Chuyên mục: General

Thân chào quý vị,

Trong số các bạn từng ít nhất một lần đặt chân tới các bệnh viện, phòng khám bệnh hay trung tâm xét nghiệm nào đó. Nhưng câu hỏi luôn đặt ra trong đầu sau khi các bạn rời khỏi nơi ấy với một kết quả xét nghiệm: "Mình sẽ làm gì với kết quả này?".

Lượt xem: 11065
Chuyên mục: General