Người phụ trách: Huỳnh Thùy Dương
Đất của ông Huỳnh Văn Năm, Quốc lộ 13, khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m