Người phụ trách: Trần Nguyễn Trường Thạch Ngọc
Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 7, khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m